Małżeństwo - parafia Rudzica

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy
Przejdź do treści
Porządek Mszy Św.
w Niedziele i Święta:
 w Rudzicy: 6:30, 9:30, 11:00, 16:30
  w Iłownicy: 8:00, 18:00
W dni powszednie:
w Rudzicy
poniedziałek, wtorek, piątek, sobota
6:30, 18:00
środa o 6:30
czwartek 17:00
   w Iłownicy piątek o 17:00
 
DLA POTWIERDZENIA! NAJLEPIEJ GODZINY MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWDZAĆ
W INTENCJACH MSZALNYCH.
Kancelaria
Czynna codziennie po Mszach Świętych
z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
Numer konta parafialnego
89 1050 1083 1000 0022 1237 7390

Małżeństwo

Sakramenty
 
Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w Diecezji Bielsko-Żywieckiej

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE ORAZ SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ
6 - 12 MIESIĘCY PRZED DATĄ ŚLUBU
 • aktualne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie nauki.rodzlna.blelsko.pl.
 • obowiązują one wszystkich narzeczonych: również tych, którzy są w związku cywilnym czy będących już rodzicami.
 • Warto zaplanować nauki wcześniej, tak by dostosować ich formę i czas do indywidualnej sytuacji obojga narzeczonych.
SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
3-6 MIESIĘCY PRZED DATĄ ŚLUBU
 • oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą wymagane dokumenty.
 • w przypadku zawarcia Sakramentu Małżeństwa poza parafią zamieszkania, po dopełnieniu wszystkich formalności, należy otrzymać dokument uprawniający do zawarcia ślubu w innej parafii tzw. licencję. Właściwym miejscem do przeprowadzenia postępowania kanonicznego przed zawarciem małżeństwa jest parafia zamieszkania jednego z narzeczonych.
NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Spis dotyczy sytuacji standardowych, w których nie potrzebne są dodatkowe dokumenty i pozwolenia do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach, potrzebne informacje przekaże duszpasterz w kancelarii parafialnej.
 • dowody osobiste.
 • metryki chrztu (są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. Jeśli osoba była ochrzczona w parafii, gdzie będzie spisywany protokół - nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument.
 • 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym), są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego.
 • świadectwo ukończenia katechizacji.
 • świadectwo uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w katolickiej poradni małżeńskiej.
O wszelkie wynikające z prawa kanonicznego zgody lub dyspensy, które wydaje Biskup Diecezji, w imieniu narzeczonych występuje proboszcz parafii, w której spisany był protokół przedmałżeński.
ZAPOWIEDZI
 • informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi.
 • narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który dostarcza do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.
 • zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przynajmniej przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.
SPOTKANIE W KANCELARII PARAFIALNEJ
MIESIĄC - TYDZIEŃ PRZED ŚLUBEM
 • jest to spotkanie podsumowujące przygotowanie do ślubu, na którym omawia się również szczegóły dotyczące ceremonii.
 • powinno się odbyć przynajmniej tydzień przed ślubem.
 • duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.
 • jeśli przy ślubie chce asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiadomić ks. proboszcza.
WAŻNE WSKAZANIA
 • dane osobowe muszą być identyczne na wszystkich dokumentach - imiona i nazwiska narzeczonych oraz ich rodziców, a także data i miejsce urodzenia narzeczonych. Błędy w dokumentach mogą wywołać niepotrzebne komplikacje.
 • wykonywanie zdjęć, filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, należy uzgodnić z księdzem. Wszelkie formalności najlepiej załatwić przed ślubem.
 • przed rozpoczęciem Mszy Św. obrączki należy doręczyć do zakrystii. Zwyczajowo czyni to świadek.
 • świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Z zasady powinni to być katolicy.
 • przed ślubem świadkowie przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy Św. zaleca się, by świadkowie również przystąpili do Komunii Św.
PYTANIA
W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach urzędowania (aktualny spis na stronie diecezja.bielsko.pl) bądź z Wydziem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00 tel. 734 176 645 duszpasterstwo.rodzin@kuria.bielsko.pl
MODLITWA NARZECZONYCH
Dobry Ojcze, stajemy przed Tobą pełni nadziei i optymizmu.
Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, że się kochamy. Chcemy założyć rodzinę, chcemy ją budować w oparciu O Twoje słowa, o Twoją miłość i obecność wśród nas.
Święty Jan Paweł II mówił, że "małżonkowie są stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament. Małżeństwo jest pamiątką, uobecnieniem i proroctwem tego zbawczego dzieła Chrystusa."
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał piękno czystej miłości, prosimy Cię, Ojcze, umocnij i uświęć naszą miłość. Niech przez cały czas trwania naszego narzeczeństwa i małżeństwa będzie ona odbiciem miłości Jezusa do Kościoła.
Amen.

Wróć do spisu treści