I Komunia Święta - parafia Rudzica

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rudzicy
Przejdź do treści
Porządek Mszy Św.
w Niedziele i Święta:
 w Rudzicy: 6:30, 9:30, 11:00, 16:30
  w Iłownicy: 8:00, 18:00
W dni powszednie:
w Rudzicy
poniedziałek, wtorek, piątek, sobota
6:30, 18:00
środa o 6:30
czwartek 17:00
   w Iłownicy piątek o 17:00
 
DLA POTWIERDZENIA! NAJLEPIEJ GODZINY MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWDZAĆ
W INTENCJACH MSZALNYCH.
Kancelaria
Czynna codziennie po Mszach Świętych
z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
Numer konta parafialnego
89 1050 1083 1000 0022 1237 7390

I Komunia Święta

Sakramenty
I Komunia Święta

   Prośbę o włączenie dziecka do okresu przygotowania do I spowiedzi i Komunii św. wyrażają rodzice na początku roku szkolnego. Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym. W szczególności do zadań rodziców należy:
      - systematyczna obecność razem z dzieckiem na Mszy św. w każdą niedzielę i święto.         
      - odmawianie razem z dzieckiem codziennego pacierza w domu oraz powtarzanie z nim odpowiedniej części wiedzy katechizmowej, zgodnie z materiałem wyznaczanym przez katechetów w szkole;
      - uczestniczenie w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości I Komunii św.;
           Dokumenty formalne: rodzice zgłaszający dziecko do I Komunii św. powinni wypełnić i przekazać Księdzu Proboszczowi formularz zgłoszeniowy. Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii należy do końca października dostarczyć metrykę chrztu dziecka.

Wróć do spisu treści